2019 Yılı İçin Yayınlanan Bilgiler
09 Ocak 2019, 07:08

08.01.2019 - 2019 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge


Büyükşehir Belediyerlerinde Uygulancak Olan Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi Aşağıdadır


Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi AşağıdadırKalkınmada Öncelikli ve Nufusu 5000 den az Olan Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi Aşağıdadır